Відділення госпітальної нефрології

Послуги відділення госпітальної нефрології та діалізу:

Проведення стаціонарного лікування:

 • Клінічне обстеження пацієнтів з нефрологічною патологією (діагностика первинних та вторинних уражень нирок; діагностика та лікування інфекційних та неінфекційних захворювань нирок, діагностика та лікування гострого пошкодження нирок; лікування діабетичної нефропатії, нефропатії при системних захворюваннях, діагностика та лікування при нефротичному синдромі, корекція нефрогенної артеріальної гіпертензії).
 • Консервативне лікування пацієнтів з нефрологічною патологією.
 • Підготовка пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю до замісної ниркової терапії методиками гемодіалізу та перитонеального діалізу.
 • Діагностика, лікування та профілактика ускладнень нефрологічних захворювань.
 • Оцінка нутритивного статусу пацієнтів з нефрологічною патологією та корекція нутритивних порушень (таких, що пов’язані з недостатнім чи незбалансованим харчуванням).

Забезпечення пацієнтів з нефрологічною патологією повним спектром клініко-лабораторної діагностики:

загальний аналіз крові та сечі,біохімічний аналіз крові, дослідження показників йонно-електролітного та кальцій-фосфорного обміну, обміну заліза, обстеження пацієнтів на ВІЛ-інфецію, вірусні гапатити В та С, COVID-19 тощо) та інструментальної діагностики (Електрокардіографія, Ехокардіографія, Ультразвукове дослідження грудної та черевної порожнини, Рентгенологічна діагностика, Денситометрія). Всі обстеження проводяться в умовах центру багаторазово протягом року для динамічного спостереження та своєчасної корекції лікування індивідуально для кожного пацієнта.

Консультування хворих з нефрологічною патологією ведучими науковими співробітниками ДУ «Інституту нефрології Національної академії медичних наук України», кафедри «Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології» Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

Забезпечення пацієнтів з нефрологічною патологією супутньою медикаментозною терапією,

направленою на корекцію анемії (препарати групи еритропоетинів та заліза), вторинного гіперпаратиреозу та гіперфосфатемії (препарати Цинакальцет, Севеламер), нутритивних порушень, артеріальної гіпертензії тощо. Всі препарати призначаються згідно найсучасніших вітчизняних та міжнародних протоколів і мають достатню доказову базу та перевірену клінічну ефективність.

Використання для замісної ниркової терапії методики перитонеального діалізу:

 • Мануальний (ручний) перитонеальний діаліз;
 • Автоматизований перитонеальний діаліз.

Амбулаторне ведення пацієнтів на перитонеальному діалізі:

 • Забезпечення пацієнтів розхідними матеріалами для перитонеального діалізу
 • Забезпечення пацієнта апаратом «циклер» для проведення автоматизованого перитонеального діалізу
 • Оцінка ефективності перитонеального діалізу
 • Проведення регулярних лабораторних та інструментальних досліджень для забезпечення динамічного спостереження пацієнтів на перитонеальному діалізу
 • Забезпечення діалізних пацієнтів необхідними медикаментами для корекції ускладнень нефрологічної патології (анемія, гіперфосфатемія, вторинний гіперпаратиреоз, нутритивні порушення тощо)

Обстеження та постановка у лист очікування пацієнтів щодо трансплантації нирки.

Запишіться на прийом або зателефонуйте +38 (044) 540-96-04