Лабораторні методи обстеження

Лабораторне відділення

Клініко-діагностична лабораторія виконує широкий спектр досліджень, оснащена сучасним клініко-лабораторним обладнанням, автоматичними аналізаторами. В лабораторії працюють  лікарі-лаборанти та фельдшери-лаборанти вищої кваліфікаційної категорії, головною метою яких є виконання широкого спектру лабораторних досліджень відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики.

Загальноклінічні дослідження

 • Загальний аналіз сечі проводиться на сечовому аналізаторі URITEX за допомогою тест-смужок (визначення питомої ваги, pH, лейкоцитів, нітритів, білка, глюкози, кетонів, уробіліногену, білірубіну, крові, аскорбінової кислоти) та мікроскопічному дослідженні осаду на бінокулярному мікроскопі OLYMPUS CX23;
 • Аналіз сечі по Нечипоренко;
 • Дослідження добової сечі;
 • Проба Зимницького (визначення концентраційної здатності нирок).

Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження виконуються на автоматичному аналізаторі Yumizer H500. Розгорнутий аналіз крові включає в себе:

 • Параметри аналізатора (гемоглобін, еритроцити, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, еритроцитарні та тромбоцитарні індекси);
 • Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові;
 • Визначення ШОЕ.

Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах OLYMPUS CX 23.

Біохімічні дослідження

Широкий спектр біохімічних досліджень крові проводиться на аналізаторі Liasy:

 • глюкоза
 • загальний білок
 • альбумін
 • білірубіни (загальний,прямий, непрямий)
 • АЛТ
 • АСТ
 • сечовина
 • креатинін
 • сечова кислота
 • холестерин
 • альфа-амілази
 • визначення показників обміну заліза (феритин, трансферин, залізо)

Дослідження системи гемостазу виконується на сучасному автоматичному коагулометрі CoagL

Визначення показників системи гемостазу

 • протромбіновий індекс
 • протромбіновий час
 • розрахунок МНО
 • тромбіновий час
 • АЧТЧ
 • Д-димера
 • визначення фібриногену
 • визначення часу кровотечі,
 • часу зсідання цільної крові).

Імунологічні дослідження

 • Визначення групи крові і резус-фактора.

Імуноферментніі дослідження

Виконується великий спектр імуноферментних досліджень (аналізатор LabLine-90):

 • прокальцитонін
 • тропонін
 • паратиреоїдний гормон
 • тиреотропний гормон
 • пролактин
 • С-пептид

Інфекційна панель:

 • сумарні антитіла до збудника сифілісу
 • поверхневі антигени вірусу гепатиту В
 • сумарні антитіла до вірусу гепатиту С
 • виявлення антитіл класу IgM/ IgG вірусу SARS-CoV-2-19
Запишіться на прийом або зателефонуйте +38 (044) 540-96-04