Відділення амбулаторного діалізу

Послуги відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування:

Проведення екстракорпоральних методів лікування на сучасній апаратурі провідних світових виробників:

  • Гемодіаліз
  • Гемодіафільтрація
  • Гемоперфузія
  • Ізольована ультрафільтрація
  • Плазмаферез

Консультування хворих , що проходять лікування у відділенні, провідними спеціалістами КНП «Київського міського центру нефрології та діалізу», ведучими науковими  співробітниками ДУ «Інституту  нефрології Національної академії медичних наук України» , кафедри «Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології» Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.

Забезпечення діалізних хворих повним спектром клініко-лабораторної діагностики:

загальний аналіз крові та сечі,біохімічний аналіз крові, дослідження показників йонно-електролітного та кальцій-фосфорного обміну, обміну заліза, обстеження пацієнтів на ВІЛ-інфецію, вірусні гапатити В та С, COVID-19 тощо) та інструментальної діагностики (Електрокардіографія, Ехокардіографія, Ультразвукове дослідження грудної та черевної порожнини, Рентгенологічна діагностика, Денситометрія). Всі обстеження проводяться в умовах центру багаторазово протягом року для динамічного спостереження та своєчасної корекції лікування індивідуально для кожного пацієнта.

Забезпечення діалізних хворих супутньою медикаментозною терапією,

направленою на корекцію анемії (препарати групи еритропоетинів та заліза), вторинного гіперпаратиреозу та гіперфосфатемії (препарати Цинакальцет, Севеламер) , нутритивних порушень, артеріальної гіпертензії тощо. Всі препарати призначаються згідно найсучасніших вітчизняних та міжнародних протоколів і мають достатню доказову базу та перевірену клінічну ефективність.

Обстеження та внесення у лист очікування щодо трансплантації нирки.

Забезпечення транспортування хворих на процедуру нирково-замісної терапії.

При відділенні ефективно працює система пасажирських перевезень пацієнтів з найбільш зручних для них транспортних вузлів до відділення згідно персонального графіку діалізів кожного хворого.

Забезпечення харчування хворих під час проведення у відділенні процедури нирково-замісної терапії. 

Забезпечення хворих засобами індивідуального захисту.

Кожен хворий забезпечується одноразовими масками та бахілами перед сеансом гемодіалізу.

Комунікаційні послуги

  • Цілодобовий безкоштовний Wi-fi
  • Телебачення
  • On-line консультування
Запишіться на прийом або зателефонуйте +38 (044) 540-96-04