Про центр

Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр нефрології та діалізу» (далі – Центр) надає вторинну (спеціалізовану) та третину (високоспеціалізовану) медичну допомогу дорослим та дітям.

Основні засади організації Центру, його апарату управління та структурних підрозділів визначаються Статутом Центру, який затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.12.2018 року № 2182 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр нефрології та діалізу».

Центр є лікувально-профілактичним закладом комунальної форми власності (власник – територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради), на балансі якої враховуються та за якою закріплені на праві оперативного управління п’ять філій по місту Києву.

Центр є юридичною особою, користується правом оперативного управління щодо закріпленого майна, має штамп, печатку, статут, який затверджуються згідно з чинним законодавством України, поточні та інші рахунки у фінансових установах, здійснює бухгалтерський і статистичний облік.

Впровадження господарської діяльності з медичної практики в Центрі підтверджується наявністю ліцензії.

Відповідно до ліцензії Наказ №1650 від 19.07.2019 “Про ліцензування медичної практики” КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» має право на провадження господарської діяльності медичної практики за   спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, дитяча нефрологія, нефрологія, ультразвукова діагностика, хірургія, анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка).

В Центрі працює 298 працівників, з них надання медичної допомоги забезпечують 59 лікарів та 101 молодших спеціалістів з медичною освітою. Укомплектованість штатних посад фізичними особами склала по лікарям  – 61,5%, молодшими спеціалістами з медичною освітою – 66,0%. У складі лікарів  – 1 доктор медичних наук та 5 кандидатів медичних наук.

Центр забезпечує щоденне амбулаторне консультування киян, цілодобове консультування пацієнтів, які перебувають на лікуванні в медичних закладах підпорядкованих департаменту охорони здоров’я, госпіталізацію хворих нефрологічного профілю усіх районів м. Києва.

У 2019 році амбулаторно проконсультовано 2 522 пацієнти, що надійшли за направленням сімейних лікарів, з них в інших лікувальних закладах 287 хворих. Відмов у госпіталізації не було.

Потужність КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» складає 70 ліжок (10 хірургічного профілю, 60 нефрологічного, в тому числі 6 ліжок інтенсивної нефрології). Госпіталізацію у відділення розпочато з 01.10.2019 року.

На базі КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» станом на 01.11.2019 року проводиться лікування замісною нирковою терапію методом гемодіалізу – 634 пацієнти, на 127 діалізних апаратах, та методом перитонеального діалізу – 114 пацієнтів. Амбулаторно спостерігаються 182 пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації.

Забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобам здійснюється за кошти державного бюджету та за кошти бюджету м. Києва.

У звітному 2019 році робота колективу Центру була спрямована на забезпечення ефективності використання наявних ресурсів, удосконалення управління та організації надання медичної допомоги, підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, впровадження новітніх технологій (проведення ургентного діалізу на мобільному апараті “штучна нирка”, застосування процедур плазмоферезу та інших видів екстракорпорального лікування, збільшення кількості пацієнтів, які лікуються апаратною методикою перитонеального діалізу замість ручної.

У 2019 році забезпечений високий рівень професійної підготовки медичних кадрів. Забезпечена доступність стаціонарної допомоги за встановленим Департаментом охорони здоров’я порядком госпіталізації. Забезпечується використання ліжкового фонду Центру відповідно до потреб населення у стаціонарній допомозі в існуючих соціально-економічних умовах. Забезпечена висока профільність хворих шляхом відбору хворих на госпіталізацію на етапі амбулаторного прийому та оглядах в інших лікувальних закладах. Порядок та шляхи надходження хворих, склад хворих за віком, нозологіями, наступність лікування відповідають нормативно-директивним документам щодо організації роботи Центру.

В 2020 році метою центру є:

  • Надання доступної, якісної і безперечної вторинної ( спеціалізованої) та третинної ( високоспеціалізованої) медичної допомоги профільним хворим.
  • Створення зручних, комфортних умов для пацієнтів та працівників при взаємодії з усіма структурними підрозділами Центру.
  • Поширення сучасних методів лікування, таких як операції з трансплантації нирки, запровадження і поширення інноваційних медичних послуг.

Проведення сеансів замісної ниркової терапії продовжує життя пацієнта, але разом з тим відповідно до медичних показів більшість хворих в майбутньому потребуватимуть трансплантації нирки. На сьогодні значний відсоток пацієнтів, які потребують вказано оперативного втручання та не мають родинного донора скеровуються до Міністерства охорони здоров’я України для розгляду питання лікування за кордоном. Враховуючи, що Центр надає допомогу хворим з термінальною нирковою недостатністю, є цілком логічним впровадити методику «Трансплантації солідних органів». Впровадження даної методики дозволить значно покращити якість життя хворих, знизити летальність, зменшити кошти на фінансування даної ланки медицини, знизити навантаження на діалізні відділення.

Запишіться на прийом або зателефонуйте +38 (044) 540-96-04